Terapia
Przezskórnej Elektrolizy EPTE

Jest przełomową techniką w leczeniu tendinopatii – czyli leczenia ścięgien.

Jakie są zalety stosowania EPTE®?

Terapia Przezskórnej Elektrolizy jest techniką aktywującą pierwszą fazę regeneracji tkanki miękkiej (fazę zapalną), która została zatrzymana we wszystkich tendinopatiach. Proces elektrolizy niszczy zdegenerowaną tkankę i wznawia naturalny proces zapalny potrzebny do regeneracji w prawidłową zdrową tkankę.

Terapia Przezskórnej Elektrolizy EPTE ® jest przełomową techniką w leczeniu tendinopatii. Leczenie przezskórną elektrolizą jest szybkie, skuteczne, wywołuje minimalny ból dla pacjenta, skraca czas regeneracji i minimalizuje koszty leczenia. EPTE ® jest pierwszym urządzeniem do elektrolizy posiadające oznakowanie CE, wskazujące na jego bezpieczeństwo i zgodność z dyrektywami CE. 

Leczenie za pomocą zabiegu elektrolizy przezskórnej polega na zastosowaniu modulowanego prądu elektrycznego bezpośrednio na uszkodzonej tkance miękkiej, za pomocą igły do akupunktury, wywołującego regenerację tkanki. Terapia przezskórnej elektrolizy wywołuje swoistą reakcję gojenia się naszego ciała w leczonym obszarze. Za pomocą modulatora intensywności EPTE ® (μA / cm2) można wytwarzać kontrolowane zapalenie, niezbędne do wyleczenia tendinopatii. Mikroprądy o małej intensywności zwykle nie są odczuwalne przez pacjenta. W ciągu zaledwie 48 godzin pacjent odzyskuje zakres ruchu i każdy ból zostanie znacznie złagodzony. Przezskórna terapia elektrolityczna jest skuteczna w leczeniu tendinopatii u wszystkich typów chorych od sportowców na światowym poziomie do osób z typowymi urazami z przeciążenia.

Jakie schorzenia można leczyć przy pomocy Terapii Przezskórnej Elektrolizy? 
Fizjoterapeuta aplikuje Terapię Przezskórnej Elektrolizy u pacjentów z uszkodzeniem tkanki miękkiej i u pacjentów u których konserwatywne leczenie nie odniosło rezultatów. Po aplikacji EPTE® fizjoterapeuta może zaaplikować bandaż w celu kompresji miejsca zabiegu. Bardzo ważne jest by nie przyjmować leków przeciwzapalnych i nie stosować lodu w miejscu zabiegowym. W celu lepszych rezultatów leczenia należy przestrzegać reżimu ćwiczeń ekscentrycznych i leczenia ciepłem po kilku dniach od każdej aplikacji EPTE ®.

Zabieg EPTE® dedykowany jest przede wszystkim do urazów:
• Ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego
• Więzadła właściwego rzepki
• Ścięgna Achillesa
• Łokcia tenisisty
• Rozcięgna podeszwowego
• Zrywania zrostów
• Mięśnia kulszowo-goleniowego
• W okolicy kości łonowej

Przeciwwskazania dla terapii Terapii Przezskórna Elektroliza EPTE ®:
• Choroby zapalne i układowe
• Endoproteza
• Rozrusznik serca
• Ciąża
• Nowotwór
• Leczenie lekami przeciwzakrzepowymi
• Zmiany skórne
• Zaburzenia czucia